De boodschap die wij willen meegeven

6 Pijlers

De boodschap die wij aan werkgevers willen meegeven berust op zes zogeheten pijlers (die in het kader van deze beeldvormingscampagne centraal staan).

1. Kwaliteiten van mensen met autisme zichtbaar maken.
Hierbij valt te denken aan bijv. detail denken, analytisch vermogen, out of the box denken, loyaal.

2. Meer informatie over autisme.
O.a. door de best practices en informatie op deze website, de verhalen,  presentaties en informatiemarkten tijdens de landelijke bijeenkomsten en het praten MET elkaar i.p.v. over elkaar.

3. Aanpassingen werkomgeving: kleine inspanningen à grote effecten.
Relatief eenvoudige aanpassingen, zoals het creëren van prikkelarme werkruimten, het maken van heldere werkafspraken en het hebben van een vast aanspreekpunt, zijn in veel gevallen afdoende om het beste uit mensen te halen.

4. Positieve neveneffecten gehele organisatie bij aanpassingen werkomgeving.
Een voorbeeld is het investeren in heldere communicatie of het verminderen van hinderende prikkels, waar in de meeste gevallen veel meer collega’s van profiteren.

5. Diversiteit in beroepen van mensen met autisme.
Niet alleen in IT beroepen, ook sociale, commerciële en management beroepen.

6. Mensen met een vorm autisme zijn gewoon mensen!
Veel mensen schrikken van het woord autisme en gaan iemand behandelen alsof ze raar of eng zijn of niets aan kunnen. Na het lezen van deze site, het bezoeken van 1 van de bijeenkomsten of een eigen ervaring met een werknemer met autisme zult u zelf concluderen dat dat zeker niet het geval is!