2de bijeenkomst Beeldvormingscampagne

Verslag Eindhoven

Op woensdag 4 april vond de tweede bijeenkomst  in het kader van de Beeldvormingscampagne rond mensen met autisme bij werkgevers plaats.

Als locatie was deze keer gekozen voor het Brabantse Eindhoven omdat in deze regio, blijkens het rapport uit 2011 van Professor Simon Baron-Cohen (directeur van het Autism Research Centre van de Universiteit van Cambridge),  autisme relatief veel voor komt. Het conferentieoord van de GGzE op Landgoed De Grote Beek, autismekenniscentrum bij uitstek in de regio, trad op als gastheer.

ATT EindhovenATT Eindhoven

 

Dat kennis over (omgaan met) autisme nog lang niet zo wijdverbreid is als we zouden willen en de behoefte ervaringen uit te wisselen groot is, bleek o.a. uit de hoge opkomst. Met ruim 150 deelnemers (werkgevers, werkzoekenden, autisme-professionals, mensen uit het onderwijs en ervaringsdeskundigen) en 18 exposanten van de informatiemarkt zat de grote zaal dan ook goed vol.

Freena Eijffinger ,eigenaresse en ontwikkelaar van o.a. Autitouch en winnares van 2 Rabobank Herman Wijffels Innovation Awards- fungeerde als dagvoorzitter. Naast als ondernemer met autisme bezig te zijn, heeft zij ook een persoonlijke betrokkenheid bij de doelstellingen van de beeldvormingscampagne: haar broer heeft een vorm van autisme.

Vooral de duo presentatie van Martin Verduyn (directeur arbeidsmobiliteit Atlant Groep Helmond) en Leander Westerbeek (medewerker Atlant Groep met een vorm van autisme) maakte op de toehoorders grote indruk. Hun verhaal gaf een goed beeld van de (soms) lange en moeilijke weg die werkgever en werknemer samen moeten afleggen om tot een succesvolle samenwerking te komen. Daarbij zijn vooral, zo bleek  uit hun verhaal, een open communicatie en realistische verwachtingen belangrijk. Die weg naar succes gaat desondanks, zoals Verduyn het uitdrukte, “in hele kleine stapjes.”

ATT EindhovenATT Eindhoven

 

Tijdens de forumdiscussie na de pauze ontstond een wel zeer levendige discussie tussen leden van het panel en de zaal, waarbij emoties soms dicht aan de oppervlakte kwamen. Toch kon het overgrote deel van zowel de panelleden als de toehoorders achteraf terugkijken op een levendige, maar geslaagde uitwisseling.

Uit de ingeleverde enquêteformulieren valt op te maken  dat de vraag naar praktische informatie, antwoorden en het delen van  ervaringen en succesverhalen onveranderd groot blijft. Zowel bedrijfsleven als onderwijs erkennen dat mensen met een vorm van autisme een eigen benadering behoeven, maar staan zeker voor hen. Struikelblok is echter vaak dat het nog aan gedegen kennis en methodieken ontbreekt om op de juiste manier met dit fenomeen om te gaan.

Een veelvuldig genoemd punt voor verbetering vormde de informatiemarkt. Deze kwam niet goed uit de verf door het onverwacht grote aantal aanmeldingen en het daaruit volgende ernstige gebrek aan ruimte. Desondanks werd door vrijwel iedereen de middag als zeer waardevol beoordeeld en voor herhaling vatbaar.

Enkele reacties van deelnemers:

“Een verrijking voor alle betrokkenen, vakkundig en met gevoel.”
"Erg informatief: ervaringsverhalen, verhelderend panel, mooie presentatie, netwerk kansen, alles zat er in!”
“Eye opener!”
“Leuke interactieve bijeenkomst, vanuit diverse hoeken belicht.”
"Nuttig! Inspirerend! Ontroerend!”

ATT EindhovenATT Eindhoven

 

Resumerend kan de bijeenkomst in Eindhoven zonder enige twijfel succesvol genoemd worden.  De organisatie heeft een geweldige prestatie geleverd door een programma neer te zetten waarin iedere bezoeker wel iets van zijn of haar gading kon vinden. Ook kunnen we stellen dat de Beeldvormingscampagne ‘Autisme Ten Top’ duidelijk in een behoefte voorziet. Niet alleen onderwijs, werkgevers en werknemers hebben dringend behoefte aan kennis en informatie, ook de vele aanwezige ervaringsdeskundigen lieten blijken blij te zijn met de mogelijkheid hun ervaringen, teleurstellingen, successen, maar zeker ook hun opgedane kennis te kunnen delen in een, voor de verandering, zéér autisme vriendelijke setting.

Bron: Paul Mulder - PM Tekst

Dinsdag 10 April 2012 | | Verslagen

Laat ook je reactie achter!


-->